ਇਕੋ ਸਮੇ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ – 3

Hrithik transformation

ਅਡਵਾਂਸ ਬੋਡੀ ਰੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ

ਫੈਟ ਲੌਸ ਅਤੇ ਮੱਸਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ / ਕੰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਫਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

ਇਕੋ ਸਮੇ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ – 2

losing fat and gaining muscle

ਇਕੱਠੇ ਫੈਟ-ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਸਲਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ

ਪੋਸ਼ਣ ਇਕ ਸਫਲ Body Transformation (ਫੈਟ-ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਗੇਨ) ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਉਚਿਤ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਸਟਰੈਨਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ Body Recomposition ਚਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਰੀਅਨ ਯੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 100% ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ 100% ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ 100% ਹੈ.

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ – 1

Losing Fat Gaining Muscle

Body Recomposition: ਇਕੱਠਾ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਸਲ ਗੇਨ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਨਰ ਲਿਫਟਰਸ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਫੈਟ ਲੋਸ ਤੇ ਮਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ Body Composition ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ-ਖ਼ਾਸਾ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਸਲ ਗੇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ Muscle Gain ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਨਾਮ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

glenn'a adaptation vs specificity

ਕੋਚ ਗਲੇਨ ਪੇੰਡਲੇ ਦੇ ਡੈਸਕ ਤੋਂ

ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਬਸ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਰੇਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ.

ਹੈਪਬਰਨ ਪੱਧਤੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ 55 Kg ਇਜਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

hepburn method

ਡਗ ਹੈਪਬਰਨ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਡਗ ਹੈਪਬਰਨ (16/9/1926 ਤੋਂ 22/11/2000), ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਗਲਸ ਇਵਾਨ ਹੈਪਬਰਨ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਅਤੇ strongman ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ 1952 ਵਿਸ਼ਵ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਲ of ਫ਼ੇਮ (1953) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਹੈਪਬਰਨ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ strength ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ “ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਨ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ.